Bookmark and Share Add to Favorites  
สมาคม
  LIN (SURNAME)
   China's Lin Clan Network
   Chaoshan Lin
   สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย
  ชุมชนชาวฮากกา
หนังสือพิมพ์
  ซินหัวไทย
  China Daily
  China News
  People's Daily Online
  Xinhua
  China Youth Daily
  Bangkokpost
  มติชน
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  ผู้จัดการ
  คมชัดลึก
  กรุงเทพธุรกิจ
  บ้านเมือง
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  โพสต์ทูเดย์
  สยามรัฐ
  บางกอกทูเดย์
  โลกวันนี้
  เส้นทางเศรษฐกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
มุมนักเสี่ยงโชค
  ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
  ตรวจสลากย้อนหลัง
  ผลสลากออมสิน
  ธกส.ออมทรัพย์ทวีสิน
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  ธนาคารไทยพาณิชย์
  ธนาคารกรุงเทพ
  ตลาดหลักทรัพย์ - หุ้น
  ตลาดหุ้น
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์อินโฟ
  ภูเก็ตสารสนเทศ
  สมบูรณ์แก่นโน้ต

ภาคที่ ๖ สกุลหลินสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออก ค.ศ. ๒๕ - ๒๒๐

 

 

 

 

ภาคที่ ๖ สกุลหลินในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออก ค.ศ. ๒๕ – ๒๒๐

               

             อาณาจักรเว่ย หรือ ขาวเว่ย  หรือ วุยก๊ก  ค.ศ. ๒๒๐ – ๒๖๕

 

 

        ในช่วงสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตก  เมื่อ ฮ่องเต้ฮั่นเกาจู่(หลิวปัง)เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นปฐมกษัตริย์ ตั้งแต่ก่อน ค.ศ. ๒๐๒ – ๑๙๕  ล่วงมาจนถึงรัชสมัยฮ่องเต้ฮั่นหรูจื่ออิง องค์ที่ ๑๒ ค.ศ. ๖ –  ราชวงศ์ฮั่นตะวันตกก็ล่มสลาย  ด้วยน้ำมือของขุนนางผู้ใหญ่คือ หวางหมั่ง 王莽 ลอบปลงพระชนม์ฮ่องเต้ แล้วตั้งตนเป็นฮ่องเต้ชินเกาจู่ (หวางหมั่ง) ขึ้นครองราชย์เมื่อ ค.ศ. ๙  ที่เมืองฉางอาน  พร้อมกับทำการกวาดล้างราชสกุลแซ่หลิวและพวกที่ไม่เห็นด้วยฆ่าตายไปกว่าพันคน  แล้วแต่งตั้งพรรคพวกของตนให้ได้รับยศศักดิ์กันถ้วนหน้า  พวกที่หนีภัยต่างแปลงแซ่เปลี่ยนชื่อกันหมด  แล้วอพยพเข้าป่า     

        จนถึง ค.ศ. ๑๗  เกิดเหตุเภทภัย  ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล  ราษฎรเกิดยากจน  โจรผู้ร้ายชุกชุม พวกขุนนางท้องถิ่นต่างฉ้อราษฎร์บังหลวง หัวเมืองต่างตั้งตนเป็นอิสระ พวกโจรต่างตั้งป้อมค่ายส้องสุมผู้คนตั้งตนเป็น อ๋อง ปกครองกันเอง แล้วยกไปตีเมืองใหญ่ขยายอาณาเขต ชาวนาต่างเดือดร้อนกันมาก จึงก่อหวอดขึ้นแถบมณฑลหูเป่ย หูหนาน และเหอหนานทางตอนใต้ กลุ่มต่างๆที่สำคัญได้แก่ กั๋วเทียนอี้ แม่หลิ่ว จางป่า เจียงมู่ เตียวจื่อตู้ และกลุ่มลิ่วหลินซาน ซึ่งมีหลิวชิ่วเชื้อพระวงศ์ร่วมอยู่ด้วย หลิวชิ่วเปลี่ยนชื่อแซ่เป็นกวงอู่ ถึงค.ศ. ๒๓ ยกทัพเข้าตีเมืองฉางอานจับเชื้อพระวงศ์แซ่หวางฆ่าตายสิ้น แล้วยกหลิวฉวนพระญาติเป็นฮ่องเต้ฮั่นเกิงสื่อตี้ ค.ศ. ๒๓ – ๒๕ แต่ฮ่องเต้ไม่ทรงตั้งอยู่ในความยุติธรรม จึงถูกปลด หลิว

ชิ่วขึ้นครองราชย์เป็นฮ่องเต้ฮั่นกวงอู่ตี้ ตั้งเมืองหลวงที่ลั่วหยาง เมื่อค.ศ. ๒๕ เริ่มราชวงศ์ฮั่นตะวันออก สืบราชวงศ์ฮั่นอีก ๑๔ พระองค์ ถึงฮ่องเต้ฮั่นเชี่ยนตี้ ค.ศ. ๒๒๐ ราชวงศ์ฮั่นตะวันออกก็ล่มสลาย  

 

 

รุ่นที่ ๕๙

 

หลินสือกง     นามรองว่า จิ้งเจี๋ย 敬节   เป็นบุตรของหลินฉิ๋กง ได้เข้ารับราชการสมัยฮ่องเต้ฮั่นกวงอู่ตี้ ซึ่งทรงครองราชย์ระหว่าง ค.ศ. ๒๕ – ๕๗ ในปีรัชกาลเจียนอู่ปีที่ ๑ ค.ศ. ๒๕    รับตำแหน่ง ผู้ว่าราชการเมืองซูโจว เป็น สูโจวซื่อสื่อ 徐州刺史   ภรรยาแซ่หวาง  บุตรชายชื่อ หลินเฉิง  

 

รุ่นที่ ๖๐

 

หลินเฉิงกง     นามรองว่า หยานหลั่น 延览   เป็นบุตรของหลินสือกง เข้ารับราชการสมัยฮ่องเต้ฮั่นกวงอู่ตี้ ในปีรัชกาลเจียนอู่ปีที่ ๓๑  รับบรรดาศักดิ์เป็น สั่นฉีชังต้าย 散骑常侍  และรับตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการเมืองจีโจวเป็น จี้โจวซื่อสื่อ冀州刺史 ภรรยาแซ่หวาง  บุตรชายชื่อ หลินชิ  

 

รุ่นที่ ๖๑

 

หลินชิกง    นามรองว่า ซื่อหนิง 世宁  เป็นบุตรของหลินเฉิงกง ได้เข้ารับราชการสมัยฮ่องเต้ฮั่นหมิงอู่ตี้ ซึ่งทรงครองราชย์ระหว่าง ค.ศ. ๕๘ – ๗๕  ในปีรัชกาลหย่งผิง ปีที่ ๒ ค.ศ. ๕๙   ในตำแหน่ง เส้าฝุ๋ 少府  มีหน้าที่เกี่ยวกับการคลัง ภรรยาแซ่กุง   บุตรชายชื่อ หลินหมัว  

 

รุ่นที่ ๖๒

 

หลินหมัวกง    นามรองว่า เหวินเตี๋ยน  文典  เป็นบุตรของหลินชิกง ได้เข้ารับราชการสมัยฮ่องเต้ฮั่นจางตี้ ซึ่งทรงครองราชย์ระหว่าง ค.ศ. ๗๖ – ๘๘  ในปีรัชกาลจางเหอปีที่ ๑๒   รับตำแหน่งเป็น ผู้ว่าราชการนครฉวนโซ่ว 玄搜太守  แล้วย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการที่เมืองปิงโจว เป็น ปิ้งโจวซื่อสื่อ 并州刺史   หลินหมัวกงเป็นบุคคลสำคัญของสกุลหลินคนหนึ่ง  ภรรยาแซ่อิ๊     บุตรชายชื่อหลินฉวิน  

 

รุ่นที่ ๖๓

 

หลินฉวินกง     นามรองว่า หยวนฉิ่น 元信   เป็นบุตรของหลินหมัวกง ได้เข้ารับราชการทหารสมัยฮ่องเต้ฮั่นเหอตี้ ซึ่งทรงครองราชย์ระหว่าง ค.ศ. ๘๙ – ๑๐๕ ในปีรัชกาลหย่งหยวนปีที่ ๑๒ ค.ศ. ๙๓   รับตำแหน่งเป็น นายพลฝ่ายทิศใต้ เจิ้นหนานเจียงจวิน 镇南将军 และ เจิ้นหย่วนต้าเจียงจวิน 镇远大将军  ได้รับบรรดาศักดิ์ชั้น โหว เป็น วั่นผิงโหว 万平侯  เป็นบุคคลสำคัญของสกุลหลินคนหนึ่ง   

        ภายหลังจากที่ราชวงศ์ฮั่นตะวันออกล่มสลายเมื่อค.ศ. ๒๒๐ แล้ว หลินฉวินกงได้ย้ายครอบครัวไปภาคใต้  ในขณะนั้นเป็นสมัยสามก๊ก เขาเข้ารับราชการที่รัฐอุ๋ หรือง่อก๊ก สมัยฮ่องเต้อุ๋ต้าตี้ (ซุนเฉวียน ) ซึ่งทรงครองราชย์ระหว่างค.ศ. ๒๒๒ – ๒๕๒ และพำนักอยู่ที่นครกว่างหลิง เหล่าบรรดาบุตรหลานต่างได้ชื่อว่าสกุลหลินสาย กว่างหลิง 广陵     ภรรยาแซ่เมิ่ง  บุตรชายชื่อ หลินจิ้ว  

 

รุ่นที่ ๖๔

 

หลินจิ้วกง     นามรองว่า หยวนชิ  元希   เป็นบุตรของหลินจวินกงได้เข้ารับราชการทหารสมัยฮ่องเต้ฮั่นเหอตี้ ซึ่งทรงครองราชย์ระหว่าง ค.ศ. ๘๙ – ๑๐๕ ในปีรัชกาลหย่งหยวนปีที่ ๙ ค.ศ. ๙๗   ได้รับบรรดาศักดิ์เป็น เจี้ยนยี่ต้าฟุ 谏议大夫  และเป็นผู้บัญชาการกองทัพ ในตำแหน่ง ซือหม่า 司马  หลินจิ้วกงเป็นบุคคลสำคัญของสกุลหลินคนหนึ่ง   ภรรยาแซ่ซ่ง  บุตรชายชื่อ หลินเหิง 

 

รุ่นที่ ๖๕

 

หลินเหิงกง      นามรองว่า ฮุ่ยเหยา 会游  เป็นบุตรของหลินจิ้วกง ได้เข้ารับราชการสมัยฮ่องเต้ฮั่นอ้านตี้ ซึ่งทรงครองราชย์ระหว่างค.ศ. ๑๐๖ - ๑๒๕ ในปีรัชกาลหย่งหนิงปีที่ ๒ ค.ศ. ๑๒๑    รับตำแหน่งเป็น เจี้ยนยี่ต้าฟุ 谏议大夫  เป็นบุคคลสำคัญของสกุลหลินคนหนึ่ง  ภรรยาแซ่เยิ่น    บุตรชายมี ๓ คน คือ หลินเหมียว   หลินต้าว   และหลินซุ่ย

 

รุ่นที่ ๖๖

 

หลินต้าวกง     นามรองว่า เหวินมู่  文穆   เป็นบุตรของหลินเหิงกง ได้เข้ารับราชการสมัยฮ่องเต้ฮั่นสุ้นตี้ ซึ่งทรงครองราชย์ระหว่าง ค.ศ. ๑๒๕ - ๑๔๔ ในปีรัชกาลหย่งเจี้ยนปีที่๒ ค.ศ. ๑๒๗    ได้รับตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการกองพันทหารรักษาพระองค์ ซีลี่เซี่ยวเว่ย 司隶校尉   และเป็นผู้ว่าราชการเมืองฉินโจว เป็น ฉินโจวซื่อสื่อ 秦州刺史   หลินต้าวกงตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เมืองกว่างหลิง 广陵  เป็นบุคคลสำคัญของสกุลหลินคนหนึ่ง  ภรรยาแซ่หยวน  บุตรชายชื่อ หลินหย่ง  

 

รุ่นที่ ๖๗

 

หลินหย่งกง      นามรองว่า ซื่อเหยา  世遥  เป็นบุตรของหลินต้าวกง พื้นเพเดิมเป็นชาวเมือง  กว่างหลิง广陵   ได้เข้ารับราชการสมัยฮ่องเต้ฮั่นสุ้นตี้ ซึ่งทรงครองราชย์ระหว่าง ค.ศ. ๑๒๕ – ๑๔๔ ในปีรัชกาลหย่งเหอปีที่ ๑ ค.ศ. ๑๓๖     ได้รับบรรดาศักดิ์ชั้น โหว เป็น กวนไท่โหว 关内候 ให้ไปกินเมืองฉินโจว เป็น ฉินโจวซื่อสื่อ 秦州刺史  หลินหย่งกงเป็นบุคคลสำคัญของสกุลหลินคนหนึ่ง  ภรรยาแซ่เยิ่น   บุตรชายชื่อ หลินจ้าว 

 

รุ่นที่ ๖๘

 

หลินจ้าวกง     นามรองว่า หยวนฉี 元始  เป็นบุตรของหลินหย่งกง เป็นชาวนครกว่างหลิง ได้เข้ารับราชการในสมัยฮ่องเต้ฮั่นจี้ตี้ ซึ่งทรงครองราชย์ระหว่าง ค.ศ. ๑๔๕ – ๑๔๖ ในปีรัชกาลเปิ่นจูปีที่ ๑    รับตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการ เมืองหยิ่นโจว 颖川太守  ต่อมาได้เปลี่ยนรัชกาลเป็นฮ่องเต้ฮั่นหวนตี้ ซึ่งทรงครองราชย์ระหว่าง ค.ศ. ๑๔๖ – ๑๖๘ หลินจ้าวกงก็ยังคงรับราชการเป็นผู้ว่าราชการเมืองหยิ่นโจว ได้เปลี่ยนรัชกาลอีกครั้งเป็นฮ่องเต้ฮั่นหลิงตี้ ซึ่งทรงครองราชย์ระหว่าง ค.ศ. ๑๖๘ – ๑๘๙ ในปีรัชกาลเจี้ยนหนิงปีที่ ๓ ค.ศ. ๑๗๐   หลินจ้าวกงได้ย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการนครเหอซี  西河太守  หลินจ้าวกงจึงเป็นบุคคลสำคัญของสกุลหลินคนหนึ่ง ภรรยาแซ่หวาง บุตรชายชื่อ  หลินเฟิ้ง

 

รุ่นที่  ๖๙

 

หลินเฟิ้งกง       นามรองว่า เลี่ยซื่อ 烈士  เป็นบุตรของหลินจ้าวกง พื้นเพเดิมเป็นชาวเมืองกว่างหลิง    ได้เข้ารับราชการสมัยฮ่องเต้ฮั่นหวงตี้ ซึ่งทรงครองราชย์ระหว่าง ค.ศ. ๑๔๖ – ๑๖๘ ในปีรัชกาลหย่งคางปีที่ ๑     ได้รับบรรดาศักดิ์เป็น เจี้ยนยี่ต้าฟุ 谏议大夫  ต่อมาได้ย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการเมืองฉินโจว เป็น ฉินโจวซื่อสื่อ 秦州刺史  เมื่อเปลี่ยนรัชกาลเป็นฮ่องเต้ฮั่นหลิงตี้ ซึ่งทรงครองราชย์ระหว่าง ค.ศ. ๑๖๘ – ๑๘๙  หลินเฟิ่งกงไม่ยอมก้มหัวให้กับ ตั๋งโต๊ะ หรือ ต๋งจั๋ว  董卓 จึงขอลาออกจากราชการกลับไปอยู่บ้านเดิม  หลินเฟิ้งกงจึงเป็นบุคคลสำคัญของสกุลหลินคนหนึ่ง  ภรรยาแซ่เผย   บุตรชายชื่อ หลินหนง

 

รุ่นที่ ๗๐

 

หลินหนงกง     นามรองว่า เหยียเฉียน 野贤  เป็นบุตรของหลินเฟิ้งกง พื้นเพเป็นชาวนคร กว่างหลิง  ได้เข้ารับราชการสมัยฮ่องเต้ฮั่นหลิงตี้ ซึ่งทรงครองราชย์ระหว่างค.ศ. ๑๖๘ – ๑๘๙  ได้รับบรรดาศักดิ์เป็น จิงสื่อปั๋วซื่อ 经史博士           

         ในปีค.ศ. ๑๖๕ สมัยฮ่องเต้ฮั่นหวนตี้ เหล่าสาวกขงจื่อถือว่าพวกขันทีเป็นภัยต่อบ้านเมือง จึงทำการต่อต้านอิทธิพลพวกขันที โดยได้รับการสนับสนุนจากขุนนางผู้ใหญ่ ฝ่ายพวกขันทีต่อต้าน มีการสู้รบฆ่ากันตาย ฮ่องเต้ฮั่นหวนตี้เสด็จสวรรคตในปีค.ศ. ๑๖๗ แต่ฝ่ายขันทีฉวยโอกาสแต่งตั้งฮ่องเต้ฮั่นหลิงตี้พระชนม์ ๑๒ – ๑๓ พรรษา พวกขันทีจึงกวาดล้างขุนนางฝ่ายตรงกันข้ามจับเข้าคุกฆ่าตาย เป็นจำนวนมาก ในจำนวนนี้มีคนสกุลหลินถูกฆ่าตาย ๗๔๔ คน หลินหนงกับบิดาจึงขอลาออกจากราชการ แล้วอพยพไปอยู่บริเวณแม่น้ำจี้ ฝ่ายหลินเฟิ้งกงได้เสียชีวิตที่นั่น

        จนถึงค.ศ. ๑๘๙ภายในราชสำนักวุ่นวายเปลี่ยนฮ่องเต้เป็น องค์ชายเส้าตี้ ทรงครองราชย์ได้ ๑๓๖ วัน ตั๋งโต๊ะก็วางยาพิษสิ้นพระชนม์ แล้วยกเอาองค์ชายหลิวเจ๊ะ เป็นฮ่องเต้ฮั่นเชี่ยนตี้ ทรงครองราชย์ระหว่าง ค.ศ. ๑๘๙ – ๒๒๐ จนสิ้นยุคราชวงศ์ฮั่นตะวันออก

       ฝ่ายหลินหนงกงเมื่อเปลี่ยนรัชกาล จึงได้เข้ามารับราชการใหม่สมัยฮ่องเต้ฮั่นเชี่ยนตี้ ในตำแหน่งผู้บัญชากองพันทหารรักษาพระองค์ ซีลี่เซี่ยวเว่ย  司隶校尉  ต่อมาได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นเป็น ลู่ส้างสือสื่อ   录尚书事  ภรรยาหลินหนงกงแซ่เฮ่อ  บุตรชายชื่อหลินจื่อ     

 

รุ่นที่ ๗๑

 

หลินจื่อกง     นามรองว่า หลิงชิ 灵习  เป็นบุตรของหลินหนงกง พื้นเพเป็นชาวนครรัฐฉี ได้เข้ารับราชการทหารสมัยฮ่องเต้ฮั่นเชี่ยนตี้ ซึ่งทรงครองราชย์ระหว่าง ค.ศ. ๑๘๙ – ๒๒๐ ในปีรัชกาลเจี้ยนอ้านปีที่ ๑๗  ได้รับยศทางทหารเป็นนายพลทหารระดับ เจียงกุน เป็น สื่อฉือเจี๋ยไต้เจียงกุน 使持节为大将军  และ จงสูลิ่งจั๋วฝูเช่อ 中书令左仆射  เป็นขุนนางระดับสูง  หลินจื่อกงจึงเป็นบุคคลสำคัญของสกุลหลินคนหนึ่ง  ภรรยาแซ่ฟ่าน    มีบุตรชาย ๕ คนคือ หลินหู   หลินถาน   หลินไท่  หลินฉือ   และหลินชวน

 

อาณาจักรเว่ย หรือ ฉาวเว่ย  หรือ วุยก๊ก  ค.ศ. ๒๒๐ – ๒๖๕

 

รุ่นที่ ๗๒

 

หลินหูกง      นามรองว่า เหวินย่วน 文渊    เป็นบุตรของหลินจื่อกง รับราชการสมัยฮ่องเต้ฮั่นเชี่ยนตี้ ซึ่งทรงครองราชย์ระหว่าง ค.ศ. ๑๘๙ – ๒๒๐   รับตำแหน่งเป็น ผู้ว่าราชการนครตงเหลย และนครเฉินหลิว 东莱、陈留二郡太守

 

หลินชวนกง      นามรองว่า เหวินฉาน  文阐  เป็นบุตรของหลินจื่อกง ได้เข้ารับราชการในรัฐเว่ยหรือวุยก๊ก สมัยฮ่องเต้เว่ยหมิงตี้(ขาวยุ่ยหรือโจหยอย) ในปีรัชกาลจิ๋งชูปีที่ ๑  ค.ศ. ๒๓๗  ได้รับตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการเมืองซูโจว เป็น สูโจวซื่อสื่อ 徐州刺史   ภรรยาแซ่เฮ่อ      บุตรชายชื่อหลินยี่ 

 

รุ่นที่ ๗๓

 

หลินยี่กง       นามรองว่า จิ้งเยี่ย 敬悦    เป็นบุตรของหลินชวนกง ได้เข้ารับราชการสมัยฮ่องเต้เว่ยหมิงตี้ (ขาวยุ่ยหรือโจหยอย) ซึ่งทรงครองราชย์ระหว่างค.ศ. ๒๒๖ – ๒๓๙ ในปีรัชกาลจิ๋งชูปีที่ ๓  ค.ศ. ๒๓๙   รับตำแหน่งเป็น ผู้ว่าราชการนครเหอตง และ เหอหนาน 河东、河南两郡太守   หลินยี่กงเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งของสกุลหลิน ภรรยาแซ่หลี่  มีบุตรชาย ๒ คน คือหลินอี๋   และหลินเจิ้ง  

 

รุ่นที่ ๗๔

 

หลินอี๋กง       นามรองว่า ต้าวยุ่น 道运   เป็นบุตรของหลินยี่กง ได้เข้ารับราชการสมัยฮ่องเต้เว่ยหยวนตี้ (ขาวฮ่วนหรือโจหอง) ซึ่งทรงครองราชย์ระหว่าง ค.ศ. ๒๖๐ – ๒๖๕ ในปีรัชกาลเฉียนชิปีที่ ๒ ค.ศ. ๒๖๕  ได้รับตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการกองพันทหารรักษาพระองค์  ซีลี่เซี่ยวเว่ย 司隶校尉  ต่อมาได้ย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการนครจินเฉิง 金城太守   ภรรยาแซ่หวาง   มีบุตรชาย ๓ คน คือ หลินฉวน   หลินฉี     และหลินก้วน  

 

รุ่นที่ ๗๕

 

หลินก้วนกง       นามรองว่า เหยินเหวิน 任文   เป็นบุตรของหลินอี๋กง ได้เข้ารับราชการสมัยฮ่องเต้เว่ยหยวนตี้ (ขาวฮ่วนหรือโจหอง) ซึ่งทรงครองราชย์ระหว่าง ค.ศ. ๒๖๐ – ๒๖๕   ได้รับบรรดาศักดิ์เป็น สื่อฉือเจ๋ะ 使持节  และรับตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการเมืองฉินโจว เป็น ฉินโจวซื่อสื่อ  秦州刺史  ต่อมาได้รับบรรดาศักดิ์สูงขื้นเป็น ซั่งซูลิ่ง 尚书令 เป็นบุคคลสำคัญของสกุลหลินคนหนึ่ง  ภรรยาแซ่เผย   บุตรชายชื่อหลินยี่  

 

*******************

 

 

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน