Bookmark and Share Add to Favorites  
สมาคม
  LIN (SURNAME)
   China's Lin Clan Network
   Chaoshan Lin
   สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย
  ชุมชนชาวฮากกา
หนังสือพิมพ์
  ซินหัวไทย
  China Daily
  China News
  People's Daily Online
  Xinhua
  China Youth Daily
  Bangkokpost
  มติชน
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  ผู้จัดการ
  คมชัดลึก
  กรุงเทพธุรกิจ
  บ้านเมือง
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  โพสต์ทูเดย์
  สยามรัฐ
  บางกอกทูเดย์
  โลกวันนี้
  เส้นทางเศรษฐกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
มุมนักเสี่ยงโชค
  ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
  ตรวจสลากย้อนหลัง
  ผลสลากออมสิน
  ธกส.ออมทรัพย์ทวีสิน
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  ธนาคารไทยพาณิชย์
  ธนาคารกรุงเทพ
  ตลาดหลักทรัพย์ - หุ้น
  ตลาดหุ้น
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์อินโฟ
  ภูเก็ตสารสนเทศ
  สมบูรณ์แก่นโน้ต

การเรียกขานพระนาม

 

 


 

 

 

     

        การเรียกขานนามของท่าน  โดยทั่วไปเรียกตามภาษาท้องถิ่นของคนจีน เช่น  ฮกเกี้ยน  แต้จิ๋ว  แคะ  แมนดารินหรือจีนกลาง   ต่างเรียกเพื่อยกย่ององค์เจ้าแม่  แต่คนไทยส่วนใหญ่ช่วงหลังเรียก  เจ้าแม่ทับทิม  ทั้งนี้เพราะที่องค์เจ้าแม่มีผู้มีจิตศรัทธาได้นำทับทิมสีแดงประดับให้ท่าน  อีกตำนานหนึ่งกล่าวว่า  มีผู้นำเอาทับทิมไปไหว้  ทันใดนั้นองค์เจ้าแม่สวมเสื้อชุดสีแดงปรากฏให้เห็น

          สรุปแล้วพระนามของพระองค์มีมากมายหลายชื่อ  ทั้งที่ชาวบ้านแต่ละภาษาถิ่นเรียกขาน  และพระราชทานนามจากสมเด็จพระจักรพรรดิสมัยต่างๆ  ตลอดจนการเขียนนามของท่านเป็นภาษาอังกฤษ  ซึ่งนามเหล่านี้เมื่อแปล แล้วจะมีความหมายเดียวกัน  หรือใกล้เคียงกัน    มีดังนี้

          เจ้าหญิงผู้เป็นเทพแห่งความกรุณา

          หลิงฮู่ฮูหยิน

          พระสนมเอกแห่งสวรรค์

          พระนางเจาอิ่ง

          พระนางเฉาฝู่เสียงหลี

          สมเด็จพระราชินีแห่งสวรรค์

          สมเด็จพระราชชนนีผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์

          สมเด็จพระราชเทวีเทียนโหวโจวโกว

          พระนางผู้ปกป้องรัฐพิทักษ์ราษฎร์

          พระมารดาผู้ศักดิ์สิทธิ์

          สตรีผู้ศักดิ์สิทธิ์

          เทพเจ้าแห่งลำน้ำ

          พระสมุทรเทวี

         เจ้าแม่ไข่มุก

         แม่ย่านางเรือ

         พระธิดาแห่งเจ้ามังกร

         พระธิดาผู้ปราดเปรื่อง

         เจ้าแม่กวนอิมแห่งทะเลใต้

         เจ้าแม่แห่งความเมตตา

         เจ้าแม่ทับทิม

         มาจู่

         อาม่า  (    阿媽       )

         มาจอโป๋       (  媽祖婆    )

         เทียนโหวโจวโกว

         เทียนโหวกวนอิม

         เทียนโหวเซิ่งหมู่       (    天后聖母     )

         เทียนโหวเสี่ยบ้อ 

         ผาจู่ 

        เหมียวเหล็ง

        เจียวเอ่ง

        ห่งยิ่ง ( หงหยิน )

        โพวจี่

        ฮกอิ๋ว

        คุ้งแซ

        เซ่งก่ำ

        เทียนเฟย

        เทียนโหว     (   天后    )

           ฯลฯ

        พระนามที่เรียกขานและเขียนกันเป็นภาษาอังกฤษ  เช่น

             Mazu

             Matzu

             Matsu

             Mazhu

             Ma Zhu

             Ma Co

             Macho

             Mazoo

             Machu

             Matsu - po

            A-Ma

             Goddess  of  the  Sea

             Rain  Mother

             Crossing – the – Water  Mother

             Holy  Mother  in  Heaven

            The  Heavenly  Concubine

             The  Heavenly  Empress

             Empress  of  Heaven

             Tian  Hou     (  Tien  Hou  )

              Goddess  Mazu

              Tin  Hau

              Tian  Fei

              Divine  Heavenly  Mother

              Tian  Shang  Sheng  Mu

               Great  Queen  of  Heaven

               Daugther  of  the  Dragon

               Grand  Mother

               ฯลฯ

         บรรดาชาวเรือเชื่อกันว่า  หากชาวเรือถึงที่คับขันต้องการให้เจ้าแม่มาจู่ช่วยด่วน  พวกเขาจะเรียกขานพระนามของท่านแบบที่ชาวบ้านใช้เรียกง่ายๆ  เช่น  มาจู่  มาจอโป๋   หากเรียกขานพระนามที่ทรงได้รับพระราชทาน  พระองค์จะต้องฉลองพระองค์ชุดนั้นๆก่อนที่จะมาช่วย  ทำให้ล่าช้า

 

 

  :     สมบูรณ์ แก่นตะเคียน   ๑๒ เมษายน  ๒๕๕๑

 

 Title       :     Matzu's Various Names

 

              :     Somboon Kantakian

 

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน