Bookmark and Share Add to Favorites  
สมาคม
  LIN (SURNAME)
   China's Lin Clan Network
   Chaoshan Lin
   สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย
  ชุมชนชาวฮากกา
หนังสือพิมพ์
  ซินหัวไทย
  China Daily
  China News
  People's Daily Online
  Xinhua
  China Youth Daily
  Bangkokpost
  มติชน
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  ผู้จัดการ
  คมชัดลึก
  กรุงเทพธุรกิจ
  บ้านเมือง
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  โพสต์ทูเดย์
  สยามรัฐ
  บางกอกทูเดย์
  โลกวันนี้
  เส้นทางเศรษฐกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
มุมนักเสี่ยงโชค
  ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
  ตรวจสลากย้อนหลัง
  ผลสลากออมสิน
  ธกส.ออมทรัพย์ทวีสิน
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  ธนาคารไทยพาณิชย์
  ธนาคารกรุงเทพ
  ตลาดหลักทรัพย์ - หุ้น
  ตลาดหุ้น
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์อินโฟ
  ภูเก็ตสารสนเทศ
  สมบูรณ์แก่นโน้ต

มาจู่ศึกษา - Matzu Studies

 

 

       

 

 

 

    

        ในปี พ.ศ.  ๒๕๓๓  ซึ่งครบรอบอายุ  ๑๐๓๐  ปีของเจ้าแม่มาจู่  ทางรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เห็นความสำคัญที่ท่านอายุกว่าพันปีแล้ว ที่มวลชนยังให้ความเคารพมิเสื่อมคลาย  จึงได้จัดงานประชุมสัมมนา เกี่ยวกับพระองค์ท่านขึ้นอย่างยิ่งใหญ่  มีนักวิชาการด้าน มานุษยวิทยา  นักคติชนวิทยา  นักสังคมวิทยา  นักประวัติศาสตร์จีนศึกษา  นักการศาสนา  และบุคคลที่ให้ความสนใจจากทั่วทุกมุมโลก  ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเป็นจำนวนมาก  ซึ่งต่อมาก่อให้เกิดผลงานวิจัยของทั้งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์ตลอดจนนักวิจัยจากสถาบันต่างๆทั่วโลก ออกมาเผยแพร่  เช่นผลงานวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยคอร์แนลแห่งสหรัฐอเมริกา  เป็นต้น  นอกจากนี้ผลงานวิจัยยังได้ตีพิมพ์ที่ฮ่องกง  ไต้หวัน  มาเก๊า  ญี่ปุ่น  ฝรั่งเศส  สิงคโปร์  และ อินโดนีเซีย  ผลงานวิจัย  วัฒนธรรมมาจู่  มีผลกระทบต่อสิ่งที่ปรากฏอย่างใหญ่หลวงทั้งต่อประเทศจีนเองและต่างประเทศ  ซึ่งงานวิจัยเหล่านี้ มีผลต่อวิทยาการด้านประวัติการพาณิชย์นาวี  ประวัติด้านวิทยาศาสตร์  ประวัติชาวจีนโพ้นทะเล  พัฒนาการของเกาะต่างๆ  พัฒนาการของชายฝั่งทะเลจีนซึ่งยาวกว่า ๑๘,๐๐๐กิโลเมตร

         การประชุมสัมมนาเรื่องประเทศจีนและเอเชียด้านใน ได้มีผู้นำเสนอบทความเกี่ยวกับเจ้าแม่มาจู่หลายบทความ  และการนำเสนอบทความเพื่อการอภิปรายเรื่องจีนศึกษา ที่มหาวิทยาลัยคอร์แนล เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗  ในด้านบัณฑิตศึกษา  ได้มีผู้ทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกด้านความเชื่อพิธีกรรมการจาริกแสวงบุญเจ้าแม่มาจู่ที่ไต้หวัน เมื่อ พ.ศ.  ๒๕๓๖  คือ ดร. จางซุ่น  (  Chang  Hsun  )  เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กเล่ย์  เป็นต้น

         การศึกษาค้นคว้าเหล่านี้นำไปสู่การเป็นสถาบันมาจู่ ( Mazu  Studies )หรือวัฒนธรรมมาจู่  (  Mazu  Culpture  )   ทางลัทธิเต๋าถือว่า เจ้าแม่มาจู่เป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งของลัทธิตน  เช่นเดียวกับผู้นับถือเจ้าแม่กวนอิม  ต่างก็ถือว่า  เจ้าแม่มาจู่เป็นปางหนึ่งของเจ้าแม่กวนอิม

 

 

 :     สมบูรณ์ แก่นตะเคียน   ๑๒ เมษายน  ๒๕๕๑

 

 

Title    :     Matzu Studies   

 

           :    Somboon Kantakian

 

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน